Formalności

Tylko Memorial załatwia wszystkie formalności BEZPŁATNIE.

Dokumenty potrzebne do zorganizowania pogrzebu w kolejności załatwiania.

– Zgon domowy musi być stwierdzony przez lekarza pogotowia/rodzinnego
– Karta zgonu – dok. wydaje wypis szpitalny, lekarz rodzinny/pogotowia
– Akt zgonu – wydawany na podstawie karty zgonu przez Urząd Stanu Cywilnego w miejscu zgonu

Wystarczy Karta zgonu i dowód osoby zmarłej, a resztę załatwimy w państwa imieniu.

– Odbierzemy Akty zgonu w USC
– Ustalimy datę pogrzebu w kancelarii cmentarnej tj. Majdanek, Lipowa, Unicka
– Opłacimy wszystkie należności cmentarne itd.
– Złożymy wniosek o wypłatę zasiłku pogrzebowego w ZUS i KRUS
– Wypłacimy powstałą różnicę jeszcze przed pogrzebem.