Kompleksowe usługi pogrzebowe Lublin

Kredytujemy nasze usługi i rozliczamy się w ramach zasiłku pogrzebowego wypłacanego przez ZUS i KRUS

Bezpłatnie załatwiamy formalności w kancelariach cmentarzy takich jak :
cmentarz komunalny na Majdanku i przy ul. Białej, cmentarze Rzymsko Katolickie przy ul. Lipowa i Unicka itd.
W Państwa imieniu zarejestrujemy zgon w Urzędzie Stanu Cywilnego w Lublinie.

Zasiłek pogrzebowy wypłacamy przed pogrzebem

Całodobowy transport zmarłych do chłodni

– Obsługa karawanem
– Trumny dębowe, urny, krzyże
– Klepsydry, tabliczki żałobne
– Toaleta pogrzebowa
– Ubrania dla zmarłych: garnitury, garsonki
– Transport zmarłych-cały kraj
– Kremacje w 24 godz.
– Sala pożegnań w centrum i na Majdanku
– wieńce, stroiki na trumny i urny

– Pogłębianie grobów i ekshumacje

– Budowa i sprzedaż grobów na Majdanku